Bielsko-Biała
Cmentarz Komunalny Gminy Bielsko-Biała

język angielski język polskiKONTAKT


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Bielsku-Białej


ul. Karpacka 162

43-316 Bielsko - Biała


tel.: 0-33 811 24 23 lub 607 696 787

mail: cmentarz@zielen.ig.pl